bio-225x300Дата на раждане: 03 октомври 1961 г
Националност: Българин
Семейно положение: Женен, с две деца
ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ
 • През 1979 година завършва 29 ЕСПУ гр.София
 • През 1986 година се дипломира като инженер в Московския институт за стомани и сплави – гр. Москва
 • През 1991 година завършва „Международни икономически отношения” в Университет за национално и световно стопанство –  гр.София

КВАЛИФИКАЦИЯ И НАУЧНА КАРИЕРА

 • Притежава Пълна проектантска правоспособност от Камарата на Инженерите в Инвестиционното Проектиране
 • Проектант  на Взривни работи Първа степен
 • През  2006 г защитава докторска дисертация по Техника и Технология на Взривните Работи на тема: „Разработване, изследване и създаване на нови съвременни водонапълнени експлозиви тип Слари”, през същата година постъпва като хонорован преподавател в МГУ „Св. Иван Рилски“.
 • От 2008 г е доцент в катедра Подземно строителство – МГУ „Св.Иван Рилски” – София.
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА
 • През 1987г. постъпва на работа в МК „ Кремиковци” като майстор в металургията.
 • През 1989г. преминава на работа като изп.директор на „Металком” АД.
 • През 1991г.започва работа във „Видекс” ООД като управител, а по-късно при преобразуването и в акционерно дружество като изпълнителен директор.
 • От 2010г. е Председател на Съвета на Директорите на „Видекс” АД, а също на „Лопушна”АД и „Лопушна Енержи” АД.
 • Член  на Европейската асоциация на взривните инженери
 • Член на Международната асоциация на взривните инженери – гр.Кловланд, САЩ
 • Председател на Сдружение на взривните инженери в България – гр.София
ПУБЛИКАЦИИ
Автор е на над 60 статии, доклади, патенти, монографии и други публикации на български, английски и руски език, в специализирани издания у нас и в чужбина. Сред тях са книгите:
 • Производство на експлозиви за граждански цели
 • Производство на експлозиви от утилизирани боеприпаси
 • Безопасност при производство и употреба на експлозиви
 • Технология на експлозивите