Лекция 22

Повърхностни ефекти при подводния взрив
/Лекция-22

...Read More »

Лекция 21

Взаимодействие на ударната вълна с повърхността и дъното на водоема /Лекция-21

...Read More »

Лекция 20

Сферичен взрив на газов заряд във вода /Лекция-20

...Read More »

Лекция 19

Числово решение на задачата за формирането на сферична взривна вълна във водата /Лекция-19

...Read More »

Лекция 18

Теоретично изучаване на движението на ударните вълни при взрив във вода /Лекция-18

...Read More »

Лекция 17

Експериментално изучаване на подводния взрив /Лекция-17

...Read More »

Лекция 16

Взрив на заряди от кондензирани ВВ във вода /Лекция-16

...Read More »

Лекция 15

Поразяваща способност на ударните вълни във въздуха /Лекция-15

...Read More »

Лекции 14

Взаимодействие на взривните вълни с препятствията /Лекция-14

...Read More »

Лекция 13

Взрив в режим на догаряне зад фронта на иницииращата УВ /Лекция-13

...Read More »

Лекция 12

Влияние на скоростта на пламъка върху параметрите на ВУВ /Лекция-12

...Read More »

Лекция 11

Взривни вълни от изграрящи заряди
/Лекция-11

...Read More »

Лекция 10

Взрив на заряди с осево-симетрична форма / Лекция-10

...Read More »

Лекция 9

Други фактори, влияещи върху параметрите на взрива /Лекция-9

...Read More »

Лекция 8

Едномерен взрив. /Лекция-8

...Read More »

Лекция 7

Газов Взрив /Лекция-7

...Read More »

Лекция 6

Асимптотично поведение на взривните вълни /Лекция-6

...Read More »

Лекция 5

Теория на точковия взрив /Лекция-5

...Read More »

Лекция 4

Взрив на заряди от кондензиран експлозив /Лекция-4

...Read More »

Лекция 3

Основни явления, протичащи при взрив на заряд ВВ/Лекция-3

...Read More »

Лекция 2

Хидродинамична теория на детонацията/Лекция-2

...Read More »

Лекция 1

Обща характеристика на експлозивите / Лекция-1

...Read More »