ПАТЕНТ за изобретение №64822
Взривна смес
Взривната смес е предназначена за извършване на открити и подземни взривни работи в добивната промишленост, строителството и в други отрасли. Сместа съдържа тегл. %: гранулиран амониев нитрат от 30 до 80, водоустойчив кристален и/или смлян амониев нитрат от 90 до 30, дизелово гориво от 1 фо 4

Leave a Reply