ПАТЕНТ за изобретение № 66034
Взривен полимер
Взривният полимер е предназначен за извършване на специални и граждански взривни работи. Полимерът съдържа в тегл. %“ хексоген и/или октоген, и/или окфол, и / или нитропента, и/или тротил, или тяхна смес с в произволно съотношение от 15 до 90, алуминиев прах от 0 до 10

Leave a Reply