ПЕТЕНТ за  изобретение  № 66076
Водоустойчива водонапълнена взривна смес. Сместа е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити и подземни обекти в строителството, добива на полезни изкопаеми и други отрасли. Тя съдържа в тегл. %: водоустойчив кристален амониев нитрат и/или прахообразен или гранулиран амониев нитрат от 5 до 80 , люспест,

Leave a Reply