ПАТЕНТ за изобретение   № 66000   Взривна смес със сенсибилизатор бездимен барут
Взривната смес със сенсибилизатор бездимен барут е предназначена за извършване на промишлени взривни работи в открити рудници и кариери, в строителството и други отрасли. Тя съдържа в тегловни процент и : водоустойчив, кристален амониев нитрат и/или прахообразен,кристален или гранулиран амониев нитрат от

Leave a Reply