quaratgl9aldlhaozjkn

РЕЗЮМЕ. В статията е обобщен световния опит до момента в сферата на определяне поразяващите стойности на въздушните ударни вълни (ВУВ )за сгради и хора. Приведени са периодите на собствените колебания и параметрите на разрушаване на обекти и части от тях в зависимост от действието на максималното свърх налягане в ударната вълна. Разгледано е въздействието

Leave a Reply