quaratgl9aldlhaozjkn

РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани основните параметри на въздушните ударни вълни, пределното налягане, относителния импулс, и продължителността на действие на фазата на свиване, както и са дадени съответните формули за тяхното изчисляване.    Основните параметри на ударната вълна, които определят нейното въздействие спрямо различните обекти, е максималното свръх налягане на фронта Δpm,    продължителност на

Leave a Reply