explosion_01

РЕЗЮМЕ. В статията са разгледани създаването, изпитването и внедряването на нови донорни заряди, предназначени за иницииране на слабо чуствителни експлозиви. Донорните заряди тип лят бустер са произведени изцяло от експлозиви, получени от утилизацията на ненужни боеприпаси -тринитротолуол, хексоген, тен и въглерод. Донорните заряди се отличават от досега произвежданите в нашата страна по своята конструкция, ..

Leave a Reply