untitled-11

        В настоящия монографичен труд са представени технологиите за производство на най-често използваните експлозиви за граждански цели – емулсионните. Изложени са общите въпроси от теорията за повърхностно – активните вещества , емулсиите и компонентите на емулсионните експлозиви , технологиите за производство, а също свойствата на емулсионните експлозиви и факторите, които ги определят. Разгледани са технологиите и свойствата на водонапълнените , прахообразните и грубодисперсните амониево – селитрени експлозиви.
Монографията е предназначена за специалистите занимаващи се с разработка, производство и  използване на енергични материали, а също така може да бъде използвана от студентите, обучавани по магистърски и бакалаварски програми по производство на тези материали.

 

Leave a Reply