untitled-2

       В книгата се разглеждат методите, технологиите и съоръженията за безопасно и ефективно делабориране на ненужни армейски боеприпаси и използвуване на вторичните продукти за производство на експлозиви за граждански цели. Разгледани са методите за определяне на качествената характеристика на вторичните бездимни барути , както и основните им физико – химични свойства. Разработени са методите и съоръженията за безопасно делабориране на вторичните продукти от ненужни армейски боеприпаси. Разгледани са методите и са разработени технологии и съоръжения за обработка на вторичните бездимни барути с цел тяхното използвуване като сенсибилизатори в съвременните водонапълнени експлозиви. Разгледани са методите, технологиите и съоръженията за изработване на експлозиви със сенсибилизатор вторични пироксилинови и нитроглицеринови барути от ненужни армейски боеприпаси.

Leave a Reply