untitled-3

     В учебника се разглеждат основните положения в химията и технологията на експлозивите за граждански цели, като основно внимание е отделено на производството на тринитротолуол, който е основна суровина за производство на прахообразни и грубодисперсни експлозиви. Подробно са разгледани механчните процеси при производството на експлозиви, като смилане,пресяване,смесване,патрониране и т.н.
Особено внимание е отделено на въпросите , свързани с използването на продукти от утилизацията на ненужни боеприпаси и взривозащитността на технологичното оборудване.

Leave a Reply