Заявление за издаване на патент за изобретение
Взривната смес е за промишлено използване при осъществяване на взривни работи по метода на взривни дупки и сондажи , при ръчно и механизирано зареждане. Сместа съдържа в тегл. % : амониева селитра от 92 до 94 и емулсия от 6 до 8, която от своя страна съдържа

Leave a Reply