Заявление за издаване на патент за изобретение
Методът намира приложение при осъществяване на смилане (рязане,оситняване) на бездимни барути извадени след делабориране на ненужни армейски боеприпаси с цел тяхното последващо използване за граждански цели. Изваденият от боеприпасите балеститен барут се подава в приемателния възел на модула за рязани в поток от охлаждаща вода или течност

Leave a Reply