ЗАЯВЛЕНИЕ за издаване на патент за изобретение
Центробойният безкапсулен боеприпас намира приложение при стрелкови оръжия. Боеприпасът включва иницииращ състав (3) , който е нанесен върху специална шайба (5) и се намира между изтънено дъно (6) на гилза (1) и специалната шайба (5), която може да бъде с различна форма, като върху специалната шайба е

Leave a Reply